Marakesh

Algemene voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden' zijn van toepassing op de relatie tussen marakesh.nl en de klanten.

1. Definities
Aanbod: het product –en dienstenaanbod van Marakesh dat door de Klant via het Platform bij marakesh.nl kan worden besteld. Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij marakesh.nl van het door de Klant geselecteerde Aanbod. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en marakesh.nl met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling. Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van marakesh.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door marakesh.nl worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Restaurant.
2. Identiteit van marakesh
Marakesh en of marakesh.nl handelend onder de naam 'V.O.F. Marakesh' Adres hoofdvestiging:
Stationsweg 134
2515 BR Den Haag
Email: onlinebestellen@marakesh.nl
KVK: 24174932
BTWnr: 809363021B01
3. Toepasselijkheid
Door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met marakesh.nl aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door marakesh.nl op grond van artikel 6 hieronder.
4. Het Aanbod
marakesh.nl publiceert het Aanbod namens de Restaurants op het Platform, overeenkomstig de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie. marakesh.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Restaurantinformatie op het Platform. marakesh.nl kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met marakesh.nl voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst. marakesh.nl geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. marakesh.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
5. De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Bestelling plaatsen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform. Na ontvangst van de Bestelling, zal marakesh.nl de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen. De Overeenkomst kan alleen door marakesh.nl worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan marakesh.nl of marakesh.nl te melden. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel Marakesh als marakesh.nl. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van marakesh, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van marakesh.nl is weergegeven.
6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij marakesh.nl worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij marakesh.nl is slechts mogelijk indien marakesh.nl expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is. Marakesh heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan marakesh.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren. marakesh.nl heeft het recht om namens Marakesh Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Marakesh een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Marakesh dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Marakesh hiervan aangifte doen bij de politie.
7. Betaling
Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om marakesh.nl te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan Marakesh aan de deur of op de afhaallocatie. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Marakesh zal de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.
8. Klachtenregeling
Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de bakkerij te worden neergelegd. Nadat de klacht door Marakesh is ontvangen zal Marakesh zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. marakesh.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk bij marakesh. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 2 februari 2018.